عملکرد استفاده از داده ~ اخبار وبلاگ Asus Zenfone، نکات، آموزش، دانلود و رام


عملکرد استفاده از داده ~ اخبار وبلاگ Asus Zenfone، نکات، آموزش، دانلود و رام

تابع (استفاده از داده) چیست؟ با عملکرد “مصرف داده”، می توانید میزان مصرف داده را هنگام استفاده از شبکه تلفن همراه یا شبکه Wi-Fi به صورت ماه، روز یا برنامه بررسی کنید. علاوه بر این، هر استفاده از داده را می توان توسط شبکه تلفن همراه، شبکه Wi-Fi، در هر برنامه مدیریت و محدود کرد. * لطفاً توجه داشته باشید که مصرف داده ثبت شده در اینجا ممکن است با استفاده از داده شرکت مخابراتی که شما استفاده می کنید متفاوت باشد.

1. می‌توانید میزان مصرف داده «امروز» و «این ماه» را با ضربه زدن روی «مصرف داده» در برنامه مدیریت موبایل بررسی کنید.

عملکرد استفاده از داده ~ اخبار وبلاگ Asus Zenfone، نکات، آموزش، دانلود و رام

2. با ضربه زدن روی “امروز”، می توانید میزان مصرف داده های روز را بر اساس هر برنامه بررسی کنید.

عملکرد استفاده از داده ~ اخبار وبلاگ Asus Zenfone، نکات، آموزش، دانلود و رامعملکرد استفاده از داده ~ اخبار وبلاگ Asus Zenfone، نکات، آموزش، دانلود و رام

3. با ضربه زدن روی “این ماه” می توانید میزان مصرف داده ماه جاری را توسط برنامه بررسی کنید.

عملکرد استفاده از داده ~ اخبار وبلاگ Asus Zenfone، نکات، آموزش، دانلود و رامعملکرد استفاده از داده ~ اخبار وبلاگ Asus Zenfone، نکات، آموزش، دانلود و رام

مدیریت و محدود کردن استفاده از داده از شبکه های تلفن همراه:

1. روی «تنظیم محدودیت داده موبایل» ضربه بزنید.

عملکرد استفاده از داده ~ اخبار وبلاگ Asus Zenfone، نکات، آموزش، دانلود و رام

2. با تغییر سوئیچ کنار «داده سلولی»، می‌توانید اتصال به شبکه تلفن همراه را برای فعال و غیرفعال کردن تغییر دهید.

عملکرد استفاده از داده ~ اخبار وبلاگ Asus Zenfone، نکات، آموزش، دانلود و رام

با ضربه زدن روی “تنظیم طرح داده” می توانید مصرف ماهانه داده را مدیریت و محدود کنید. همچنین، می توانید طرح داده ایجاد شده را با سوئیچ کنار آن تغییر دهید.

عملکرد استفاده از داده ~ اخبار وبلاگ Asus Zenfone، نکات، آموزش، دانلود و رام

4. مواردی که می توان با استفاده از عملکرد “Set data plan” تنظیم کرد عبارتند از “Limit”، “Warning”، “Unlimited Plan”، “Renewal date”.

عملکرد استفاده از داده ~ اخبار وبلاگ Asus Zenfone، نکات، آموزش، دانلود و رام

الف) برای “Limit”، مقدار کل داده های مورد استفاده در یک ماه را وارد کنید.

عملکرد استفاده از داده ~ اخبار وبلاگ Asus Zenfone، نکات، آموزش، دانلود و رام

ب) هنگام رسیدن به میزان مصرف داده انتخاب شده در “هشدار محدودیت داده”، یک پیام هشدار نمایش داده می شود. سوئیچ کنار «طرح نامحدود» را خاموش کنید تا وقتی شبکه تلفن همراه به مصرف داده وارد شده در «محدود» رسید، موقتاً آن را متوقف کنید.

عملکرد استفاده از داده ~ اخبار وبلاگ Asus Zenfone، نکات، آموزش، دانلود و رامعملکرد استفاده از داده ~ اخبار وبلاگ Asus Zenfone، نکات، آموزش، دانلود و رام

ج) در «تاریخ تمدید»، تاریخ شروع را برای شروع محاسبه میزان مصرف داده ماهانه وارد کنید.

عملکرد استفاده از داده ~ اخبار وبلاگ Asus Zenfone، نکات، آموزش، دانلود و رام

مدیریت و محدود کردن استفاده از داده توسط برنامه:

1. روی «کنترل مصرف داده برنامه» ضربه بزنید.

عملکرد استفاده از داده ~ اخبار وبلاگ Asus Zenfone، نکات، آموزش، دانلود و رام

2. لیست برنامه نمایش داده خواهد شد. با جابه‌جایی سوئیچ کنار برنامه، می‌توانید اتصال به شبکه تلفن همراه یا شبکه Wi-Fi را برای هر برنامه محدود کنید. برای محدود کردن اتصال به شبکه تلفن همراه، تنظیمات را از برگه “Cellular” انجام دهید. برگه “Wi-Fi” برای محدود کردن اتصال به شبکه Wi-Fi.

عملکرد استفاده از داده ~ اخبار وبلاگ Asus Zenfone، نکات، آموزش، دانلود و رام

3. می‌توانید محدودیت‌هایی را برای شبکه‌های تلفن همراه و شبکه‌های Wi-Fi بر اساس هر برنامه تعیین کنید. از لیست، روی برنامه‌ای که می‌خواهید محدود کنید ضربه بزنید. اگر می‌خواهید اتصال به شبکه تلفن همراه را محدود کنید، سوئیچ کنار «Cellular» را تغییر دهید. برای «Wi-Fi» اگر می‌خواهید اتصال را محدود کنید، سوئیچ کنار شبکه Wi-Fi را تغییر دهید.

عملکرد استفاده از داده ~ اخبار وبلاگ Asus Zenfone، نکات، آموزش، دانلود و رام

4. شما همچنین می توانید اتصال را از پس زمینه محدود کنید با برداشتن علامت “داده های پس زمینه” به شبکه تلفن همراه و شبکه Wi-Fi. * بسته به برنامه، محدود کردن اتصال شبکه در پس‌زمینه ممکن است عملکرد برنامه را محدود کند.

عملکرد استفاده از داده ~ اخبار وبلاگ Asus Zenfone، نکات، آموزش، دانلود و رام

5. همچنین می‌توانید با غیرفعال کردن سوئیچ کنار «همه برنامه‌ها»، همه برنامه‌ها را محدود کنید. برای محدود کردن اتصال به شبکه تلفن همراه، تنظیمات را از برگه “Cellular” و برای “Wi-Fi” برای محدود کردن اتصال به شبکه Wi-Fi انجام دهید.

عملکرد استفاده از داده ~ اخبار وبلاگ Asus Zenfone، نکات، آموزش، دانلود و رام

ارسال نظر:

منبع: http://www.asus-zenfone.com/2019/01/zenfone-mobile-manager-data-usage-tutorial.html