مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد و سوء مصرف مواد (فصل 2 پایان نامه) | porseshneshan

فایل ورد چارچوب و مبانی نظری اعتیاد و مصرف مواد مخدر با فرمت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. فایل ورد پیشینه و مبانی نظری اعتیاد به اینترنت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. لذا برخورد با معضل اعتیاد باید فراگیر باشد به نحوی که این تلاشها علاوه بر مبارزه با تولید و عرضه بر پیشگیری متمرکز گردد. به تعریف دیگر، حالت مسمومیت متناوب و تدریجی است که مبتلایان آن ناچار هستند که هر چیز وقت مقداری بر مصرف روزانه خود بیافزایند تا اندازهای که بدان معتاد یا با مواد مخدر خو گیرد.

از نظر پزشکی، اعتیاد یا وابستگی، نوعی سندروم یا نشانگان بالینی است که در پی مصرف مواد مخدر، در حالات رفتاری، شناختی و فیزیولوژیکی فرد مصرف کننده پدید میآید. صنعتی شدن کشورها پیامدهایی مانند از بین رفتن روابط ژرف خانوادگی، جدایی از خانواده، جدایی از ارزشهای سنتی و ساختار حمایتی موجود در جوامع سنتی، انزوا، ناامیدی، سرگشتگی و بی هویتی فرد را به دنبال دارد، وضعیتی که فرد را وا میدارد برای سازگاری با شیوه جدید و سخت زندگی روزمره به مصرف مواد رو آورد (محمدی، آقاجانی و زهتاب ور، ۱۳۹۰). بروز چنین حالت هایی در انسان سبب می شود که وی برای دست یابی به پاداش (لذت) یا تسکین به مصرف یک ماده مخدر یا انجام رفتاری مخرب و ويرانگر روی آورد.

از یک سو، سوءمصرف مواد به یک یا چند ماده ختم نمی­ شود و طبقات زیادی را شامل می­ شود. به عبارت دیگر، موادی که سوءمصرف می­ شود و یا اعتیاد آور هستند تنوع زیادی دارند. همکاران ما در موسسه ایران تحقیق فایل ورد مبانی نظری اعتیاد اینترنتی را به صورت کامل آماده سازی نموده و برای دانلود در اختیار شما قرار دادهاند. اعتیاد مبانی و چارچوب نظری تحقیق پیشینه تحقیق داخلی و خارجی مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی در مورد اعتیاد.

مبانی نظری اعتیاد

یون (2012) در پژوهشی که بر روی بیماران وابسته به سومصرف مواد انجام داد به بررسی باورهای فراشناختی با وسوسه مصرف مواد در یک نمونه 200 نفری پرداخت. مار و همکاران (2013) در طی پژوهشی بر روی بیماران وابسته به سومصرف مواد تاثیر گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر را بر میزان تاب آوری و عزت نفس در یک نمونه 30 نفری را بررسی نمودند و گزارش کردند که اقدامات درمانی بعد از 14 جلسه بر روی گروه آزمایش تاثیر زیادی در افزایش تاب آوری و عزت نفس افراد مبتلا به سوءمصرف مواد دارد.

تعاریف اعتیاد: دارد. ملاک های تشخیصی اعتیاد به دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد پرسش نشان مواد مخدر: دارد. ادبیات نظری اعتیاد: دارد. از سوی دیگر، اعتیاد هم خود، صرفاً شامل اعتیاد به مواد مخدر نمی ­شود و انواع گوناگونی دارد که اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به تلویزیون، اعتیاد به پول، اعتیاد به رابطه ­ی جنسی و غیره نیز از نمونه ­های دیگر آن به حساب می ­آیند. وی بیان کرد که بین باورهای فراشناختی نشخوارفکری و اطمینان شناختی ضعیف با وسوسه رابطه مثبت معنی داری وجود دارد و نشخوارفکری و اطمینان شناختی و در کل باورهای فراشناختی میزان بالای وسوسه مصرف مواد را پیش بینی می کنند.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد